Blanca.ro se străduiește să includă informații complete și exacte pe acest site, însă este imposibil să oferim o asigurare deplină cu privire la actualitatea, exactitatea și caracterul complet al datelor publicate. Blanca.ro își rezervă dreptul de a adăuga noi informații, de a elimina sau de a modifica informațiile de pe acest site în orice moment, fără o notificare prealabilă. Pentru a facilita accesul la alte site-uri care ar putea fi de interes pentru vizitatori, Blanca.ro publică link-uri sau plugin-uri către site-ul lor, refuzând orice responsabilitate cu privire la conținutul site-urilor terțe, care este și va aparține întotdeauna proprietarului a site-ului sau a administratorului acestuia.

Conținutul acestui site este protejat de dreptul de autor. Toate mărcile comerciale și logo-urile de pe acest site sunt mărci comerciale. Toate informațiile și datele, precum și utilizarea acestora, sunt supuse și beneficiază de protecția legislației românești. Cu toate acestea, Blanca.ro acordă utilizatorilor dreptul de a le folosi în întregime sau în extrase din textele, imaginile și grafica de pe site, atât timp cât Blanca.ro este menționată ca sursă / autor. O copie a documentului publicat va fi trimisă la Biroul de Comunicare al Blanca.ro (office@blanca.ro) ca dovadă a utilizării corecte.

Utilizarea, arhivarea și multiplicarea textelor, imaginilor, graficelor, logo-urilor, imaginilor webcamului, a fișierelor audio-video și animate și aranjării lor în alte scopuri decât cele menționate pe site necesită aprobarea prealabilă a Blanca.ro

Blanca.ro nu este responsabilă pentru daune directe sau indirecte, incluzând, dar fără a se limita la, pierderea profiturilor cauzate de utilizarea informațiilor sau datelor conținute în acest site. Orice drepturi și obligații suplimentare între Blanca.ro și utilizatorul acestui site web sau terțe părți sunt, de asemenea, excluse.